Stuur een mail:

info@kootstraadvies.nl

Bel ons:

0511 - 544 442

Zakelijke verzekeringen

Als ondernemer weet u dat er behalve veel kansen ook risico’s bestaan voor uw onderneming. Tijdens het in kaart brengen van deze risico’s maakt u vaak zelf een afweging wat betreft de consequenties voor uw onderneming, uw personeel of privévermogen. Sommige risico’s vallen te beheersen, maar niet alle gebeurtenissen zijn te voorzien. En dat geldt al helemaal voor de financiële gevolgen ervan. Denkt u maar aan brand in uw bedrijfspand of schade die wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een opdracht. Gebeurtenissen die klein beginnen, maar soms grote gevolgen kunnen hebben.

Zekerheid daar gaat het om, zonder dat u daarvoor teveel betaalt.

Website: Duracom

Whatsapp

Stuur bericht